ملت بافت

متریالهای تشکیل دهنده کیسه های بیگ بگ و جامبو بگ

آشنایی با کیسه بیگ بگ جامبوبگ ها یا بیگ بگ ها کیسه های انعطاف پذیر و بادوامی هستند، که جهت حمل محصولات فله و فرج از وزن 500 تا 2500 کیلوگرم و تا حجم 3 متر مکعب استفاده می شوند. جامبو بگ ها جهت حمل انواع مواد جامد و خشکی که بصورت پودری، دا…
انواع کیسه های جامبوبگ تولید شده در ملت بافت

انواع کیسه های جامبوبگ تولید شده در ملت بافت

انواع کیسه های جامبوبگ تولید شده در ملت بافت در این مقاله کیسه های بیگ بگ و جامبوبگ را از نظر ساختار و دیواره های جانبی آن بررسی می کنیم. در ملت بافت 6 نوع کیسه جامبوبگ و یا بیگ بگ بر اساس ساختار تولید می شود. در تولید کیسه های جامبوبگ، پارچه مور…
ملت بافت

مقاومت جامبو بگ و کاربرد آن در صنعت معدن و شیمیایی

بسته بندی در صنایع معدنی و شیمیایی، با توجه به نوع محصول آن، بسیار حساس و حائز اهمیت است. در این مقاله مقاومت جامبوبگ و بیگ بگ و بررسی کاربرد آن در صنعت معدن و صنایع شیمیایی را بررسی می کنیم و شما را با میزان کیفیت محصولات ملت بافت آشنا می کنیم. مقاوم…
آشنایی با صنعت بسته بندی و کاربرد کیسه های جامبوبگ

آشنایی با صنعت بسته بندی و کاربرد کیسه های جامبوبگ در صنایع غذایی

صنعت بسته بندی و اهمیت آن در این پست ابتدا صنعت بسته بندی را بررسی کرده و اهمیت آن را توضیح می دهیم. سپس شما را کاربرد کیسه های جامبوبگ و بیگ بگ در این صنعت آشنا می کنیم. همانطور که می دانید یکی از مهمترین صنایع در حال حاضر صنعت بسته بند…
شناخت انواع جامبوبگ و مقاومت آن

شناخت انواع جامبوبگ و مقاومت آن

در مقاله بیگ بگ چیست و انواع کیسه بیگ بگ و جامبوبگ نگاهی مختصر ی انداختیم و انواع آن را بررسی کردیم. حال در این مقاله - شناخت انواع درب و سر بندی جامبوبگ و مقاومت آن -  قصد داریم جامبوبگ ها را از نظر انواع سر بندی و مقاومت آن  برای محصول مورد…
بیگ بگ چیست؟

بیگ بگ چیست و انواع کیسه جامبو بگ

آشنایی با کیسه های بیگ بگ و جامبوبگ و تولید محصولات در ملت بافت - بیگ بگ چیست و انواع کیسه جامبو بگ کدامند