نوشته‌ها

ملت بافت

متریالهای تشکیل دهنده کیسه های بیگ بگ و جامبو بگ

آشنایی با کیسه بیگ بگ جامبوبگ ها یا بیگ بگ ها کیسه های انعطاف پذیر و بادوامی هستند، که جهت حمل محصولات فله و فرج از وزن 500 تا 2500 کیلوگرم و تا حجم 3 متر مکعب استفاده می شوند. جامبو بگ ها جهت حمل انواع مواد جامد و خشکی که بصورت پودری، دا…