نوشته‌ها

انواع درب جامبوبگ

انواع درب جامبوبگ

  انواع درب جامبوبگ تقسیم بندی جامبوبگ از نظر دوخت درب:یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری جامبوبگ ها طراحی و نصب انواع مدل های درب جامبوبگ ها می باشد . نوع درب بیگ بگ باعث به وجود آمدن تفاوت در کاربرد و قیمت آن میشود .مهمترین عامل در انتخ…