نوشته‌ها

انواع کیسه های جامبوبگ تولید شده در ملت بافت

انواع کیسه های جامبوبگ تولید شده در ملت بافت

انواع کیسه های جامبوبگ تولید شده در ملت بافت در این مقاله کیسه های بیگ بگ و جامبوبگ را از نظر ساختار و دیواره های جانبی آن بررسی می کنیم. در ملت بافت 6 نوع کیسه جامبوبگ و یا بیگ بگ بر اساس ساختار تولید می شود. در تولید کیسه های جامبوبگ، پارچه مور…